Spotkania konsultacyjne „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030”

W 2020 roku kończy się kolejny okres programowania unijnego. Obecnie trwają prace nad nową strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a także aktualizacja dokumentów strategicznych dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach prac nad aktualizacją strategii Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 organizuje spotkania konsultacyjne z przedstawicielami biznesu oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru Krainy.

Mają one na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb przedsiębiorców oraz NGO, umożliwiających im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.

Terminy spotkań z biznesem:

  • 6 listopada 2019 Mrągowo (Urząd Miejski, godz. 14.00)
  • 7 listopada 2019 Giżycko (Hotel St. Bruno, godz. 8.30)
  • 8 listopada 2019 Pisz (Urząd Miejski, godz. 13.00)

Terminy spotkań z NGO:

  • 14 listopada 2019 Mikołajki (CK Kłobuk, godz. 11.00)
  • 15 listopada 2019 Węgorzewo (Urząd Miejski, godz.11.00)

Spotkania poprowadzi dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to znakomita okazja do przybliżenia trwającego procesu planowania strategicznego na poziomie województwa i właściwego ukierunkowania prac nad przedsięwzięciami istotnymi dla skutecznego rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

W załączeniu przesyłamy dokument Strategia “Wielkie Jeziora Mazurskie 2030” – jako materiał wyjściowy do konsultacji.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora biznes oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w spotkaniach i współtworzenia dokumentu Strategii.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Maślanka – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki, tel. + 48 502 498 121

Poniżej do pobrania dokument Strategii:

STRATEGIA OF WJM v01 14.10.2019