Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym przedstawicieli sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2015 roku w Ełku w Hotelu Rydzewskim ul. Armii Krajowej 32 w ramach realizacji projektu „Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych” finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu publicznym województwa warmińsko – mazurskim poprzez transfer wiedzy i doświadczeń oraz wdrożenie nowych instrumentów współpracy i demokracji obywatelskiej.

Celem szkolenia jest pokazanie liderom organizacji pozarządowych jak korzystać z danych statystycznych i informacji dostępnych publicznie, żeby nabyli umiejętności wpływania na lokalne polityki oraz do przygotowywania diagnoz przy ubieganiu się o granty i umiejętność tworzenia własnych narzędzi badawczych.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:

18 grudnia 2015

10:30 –11:00 rejestracja uczestników, zakwaterowanie
11:00–11:30 prezentacja uczestników
11:30-13:00 Jak bardzo jesteśmy obywatelscy? – analiza danych z badań na temat aktywności obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, cz. I
12:00-12:15 przerwa kawowa
12:15-14:00 Jak bardzo jesteśmy obywatelscy? – analiza danych z badań na temat aktywności obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, cz. II
14:00-15:00 obiad
15:00-17:00 Jak samodzielnie badać i analizować? – metody i narzędzia badawcze i ich zastosowanie, cz. I
17:00-17:15 przerwa kawowa
17:15-19:00 Jak samodzielnie badać i analizować? – metody i narzędzia badacza i ich zastosowanie, cz. II

19 grudnia 2015

8:00 – 9:00 śniadanie
9:00 -11:00 Jak oceniać skuteczności powierzania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym? – źródła pozyskiwania i analiza danych, cz. I
11:00-11:15 przerwa kawowa
11:15-13:00 Jak oceniać skuteczności powierzania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym? – źródła pozyskiwania i analiza danych, cz. II
13:00-13:45 obiad
13:45-15:15 Dyskusja moderowana – rekomendacje do realizacji polityk publicznych na poziomie lokalnym.
Zakończenie spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator zapewnia nocleg z wyżywieniem.

Jedna organizacja może zgłosić udział maksymalnie 2 osoby, z zastrzeżeniem, że przy dużym zainteresowaniu działaniem druga wskazana osoba zostaje zakwalifikowana na listę rezerwową. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Deklaracja udziału w projekcie [POBIERZ]

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 grudnia 2015 roku, mailowo na adres: warmiamazurylokalnie@o2.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: Paweł Wilk, kom. 796-538-105, e-mail: pawelwilk8@02.pl

Małgorzata Ofierska
Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie
www.warmiamazurylokalnie.pl