Spotkanie „Dziedzictwo ziem pruskich; świadomość regionalna”

 

 

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Miejsce: Sale Kopernikowskie olsztyńskiego zamku

Termin: 17.05.2012 r.; godz. 18:00

W programie spotkania wystąpienia zaproszonych gości:

– Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacek Protas
– prof. dr hab. Edward A. Mierzwa, Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej, recenzent MEN
– prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie
– Zofia Kozłowska, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, Sekretarz Komisji Dydaktycznej przy Zarządzie Głównym PTH
– Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Szkolnych MEN
– Grażyna Przasnyska, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
– Izabela Lewandowska, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie, pomysłodawczyni dydaktycznego podręcznika do nauki historii i kultury Warmii i Mazur