Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

7 stycznia 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku (ul. Marszałka J.  Piłsudskiego 4) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe w 2019 r., zasad udzielania dotacji itp. Zostanie również omówiony – krok po kroku – sposób wypełniania ofert konkursowych. Spotkanie poprowadzą: Pani Joanna Glezman, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego oraz Adam Dobkowski, Kierownik Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa w ww. spotkaniu do dnia 03 stycznia 2019 roku.

Zapisy na adres e-mail: m.pijanowska@warmia.mazury.pl, Marta Pijanowska, Biuro Regionalne w Ełku, tel. (87) 621-65-32.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

12 grudnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. Konkurs ogłoszony jest na stronie: www.bip.warmia.mazury.pl (zakładka: „Organizacje pozarządowe”).