Spotkanie informacyjne dot. projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Punkt Konsultacyjny w  Giżycku zaprasza na spotkanie informacyjne dot. projektu ” Wiedza kluczem do sukcesu” .

 

Spotkanie odbędzie się 30 maja 2012r. o godz. 13:00,  Eko-Marina ul. Dąbrowskiego 14 lok. 101

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z dofinansowanych w 100 % szkoleń i doradztwa w zakresie :

  • Budowy  strategii innowacyjnych
  • Dywersyfikacji działalności firmy 
  • Współpracy  sieciowej 
  • Efektywności energetycznej  i ochrony środowiska 
  • Strategii  zarządzania firmą

 

Ponadto realizowana będzie usługa doradcza  dotycząca budowy strategii innowacyjnych.

Adresaci projektu:  przedsiębiorcy oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw , których jednostka organizacyjna znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na spotkaniu informacyjnym uzyskają Państwo informacje  dotyczące zakresu wsparcia, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie .

Zapisy na spotkanie –  nr tel. 87 428 38 24,  e-mail: pk_gizycko@rswi-olsztyn.pl lub osobiście w Punkcie Konsultacyjnym  Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju  Regionalnego S.A. w Giżycku, ul. Wyzwolenia 2 pok. 201

 
Projekt realizowany   jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII „Regionalne kadry   gospodarki”.  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa projektu : www.wmarr.olsztyn.pl/wiedza

 pobierz zaproszenie na spotkanie

pobierz program spotkania

pobierz zgłoszenie