Spotkanie informacyjne dotyczące PROW

20022014724
20 lutego 2014 r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku, odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9), Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku oraz Starostwo Powiatowe w Giżycku.

 

W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i mikroprzedsiębiorstw. Przedstawicielki Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) przedstawiły założenia aktualnie ogłoszonych konkursów na nabór wniosków na działania „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Największym zainteresowaniem cieszyły się możliwości dofinansowania z działań „Małe projekty” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Przypominamy, że NABÓR WNIOSKÓW trwa od 14 lutego do 07 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje w sprawach związanych z naborem oraz pełną dokumentację znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.mazurylgd9.pl w zakładce „Konkursy 2014”

20022014724

20022014725