Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Unijne na aktywizację zawodową”

logo LPIFELokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Unijne na aktywizację zawodową”, które odbędzie się 17 maja 2017 r. w Ełku. Spotkanie adresowane jest  osób  planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, zagrożonych zwolnieniem z pracy, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.

Termin: 17 maja 2017 r. w godzinach  10.00- 12.40, Ełk

Miejsce: Dokładne miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:
przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl  do 11 maja 2017 r. godz. 14:00.
– potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.
W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania:
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Podczas spotkania zostaną omówione projekty realizowane przez ZDZ w Białymstoku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Program spotkania [pobierz]