Spotkanie informacyjne w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w Olsztynie.

Wcześniejsze zgłoszenie udziału w spotkaniu nie jest warunkiem koniecznym, ale proszę, w miarę możliwości, o potwierdzenie obecności (do dnia spotkania) – oto kontakt:
Magdalena Kuriata,
inspektor wojewódzki
Biuro Wojewody
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
e-mail: magdalena.kuriata@uw.olsztyn.pl
tel. (89) 523 26 05

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [pobierz]

Ogłoszenie o konkursie [pobierz]

FIO 2018 – materiał informacyjny [pobierz]

Rusza kolejna edycja FIO [pobierz]

 


AGENDA

spotkania dot. założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

miejsce: sala 160, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

środa, 7 marca 2018 r., godz. 11:00

 

10:30 – 11:00 – rejestracja uczestników, bufet kawowo-herbaciany

11:00 – 11:10 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski

11:10 – 11:15 – wystąpienie pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz równego traktowania

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz równego traktowania Pan Dariusz Rudnik

11:15 – 13:00 – przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

Kierownik Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Pan Stefan Kołucki,  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

13:00 – 13:30 – pytania uczestników

13:30 – zakończenie spotkania