Spotkanie koordynatorów projektów w Brukseli

W Brukseli odbyło się spotkanie koordynatorów projektów realizowanych z programu Erasmus Sport. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych reprezentowała Pani Anna Kryczka – koordynator projektu „Sport bez barier”. W trakcie spotkania przedstawiono najnowsze zmiany w programie, wskazówki dotyczące zarządzania i finansowania projektami, plany Komisji Europejskiej w zakresie następnego okresu finansowania programu. Koordynatorzy spotkali się także z opiekunami projektów.