Spotkanie mieszkańców Marcinowej Woli w sprawie modernizacji drogi

W czwartek 23 stycznia br. w Marcinowej Woli odbyło się spotkanie mieszkańców z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku Grzegorzem Moszczyńskim. Spotkanie dotyczyło modernizacji ponad dwukilometrowego odcinka drogi od zjazdu przy maszcie radiowo-telewizyjnym w Przykopie do Marcinowej Woli. Modernizację będzie realizowała firma STRABAG – renomowany wykonawca inwestycji drogowych w Polsce. Prace drogowe ruszą już niebawem, po realizowanym do końca lutego oczyszczeniu poboczy z krzewów i drzew, a ich zakończenie przewidziane jest w sierpniu bieżącego roku. Podczas spotkania dyrektor Moszczyński uprzedzał o utrudnieniach, związanych z robotami drogowymi, a także wskazał na pilną konieczność zgłaszania do ZDP w Giżycku nowych, nie uwzględnionych dotychczas w planach drogowców, zjazdów na działki zlokalizowane przy modernizowanej drodze. Plan modernizacji został pozostawiony do wglądu mieszkańców w świetlicy w Marcinowej Woli.

informacja i zdjęcia: Gmina Miłki

spotkanie Dyrektora ZDP z mieszkańcami Marcinowej Wolispotkanie Dyrektora ZDP z mieszkańcami Marcinowej Wolispotkanie Dyrektora ZDP z mieszkańcami Marcinowej Woli