Spotkanie na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy

6 listopada br. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz nauki samobadania piersi zorganizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” w ramach realizacji zadania „Jest jak jest – mam wybór” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu uczestniczyło 39 dziewcząt. Prelekcję poprowadziła lek. med. Irena Zarakowska-Kotarska, specjalista położnictwa i ginekologii. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży jak ważne jest wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy oraz zachęcanie do samokontroli oraz zgłaszania się na badania. Podczas spotkania dziewczęta mogły się również zapoznać z ulotkami dotyczącymi m.in. samobadania piersi i profilaktyki raka piersi. Dziewczęta miały również możliwość porozmawiania z dwoma przedstawicielkami Giżyckiego Stowarzyszenia „Amazonek” – paniami Anną Poddubik (Prezes) i Bożeną Pudłowską (Skarbnik).

 

 

Źródło informacji: Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”