Spotkanie naczelników oraz dyrektorów w PZOSiPO

img_4316W dniach 20-21.10.2016 roku  Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych był organizatorem spotkania naczelników Wydziałów Edukacji i dyrektorów Powiatowych Zespołów  z województwa warmińsko – mazurskiego. Pierwszego dnia  pracownicy Kuratorium Oświaty przedstawili plany dotyczące reformy edukacji  i zmieniające się kompetencje Kuratora Oświaty. Drugiego dnia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego analizowano możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój kształcenia zawodowego.