Spotkanie online „O budowaniu partnerstw między i z organizacjami pozarządowymi”

Zapraszamy na kolejną sesję społeczną w projekcie „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III Sektora Warmii i Mazur”. Spotkanie będzie poświęcone budowaniu partnerstw nie tylko w obrębie trzeciego sektora, ale także między organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi.

Już niebawem, 24 kwietnia, minie dokładnie 20 lat od uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w której wiele miejsca poświęcono współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z tym aktem prawnym organizacje trzeciego sektora są dla instytucji samorządowych nie klientami – a właśnie partnerami. O tym, że warto współpracować, w bardziej lub mniej sformalizowanej formie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Współpraca, choćbyśmy się opierali, niejednokrotnie jest nieunikniona jak również wymagana, szczególnie przez instytucje udzielające dotacji lub grantów. Droga od teorii i przepisów do praktyki nierzadko bywa długa i skomplikowana. Dlatego chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Spotkanie będzie dotyczyło jednak przede wszystkim tego, jak tworzyć owocne partnerstwa, zarówno formalne jak nieformalne, z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi.

Sesja społeczna „O budowaniu partnerstw między i z organizacjami pozarządowymi” odbędzie się 13 marca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00 w formie zdalnej (online).

Spotkanie poprowadzi Jacek Gralczyk – edukator, wykładowca i ekspert z zakresu aktywizacji społecznej i moderowania procesów lokalnego rozwoju społecznego. Superwizor zmiany społecznej. Moderator sieci współpracy i lokalnych partnerstw wielosektorowych. Od wielu lat związany z systemem wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. W chwili obecnej między innymi: Mentor Rozwoju Lokalnego w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej: Kielecko-Ostrowieckim i Świętokrzyskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności członków zarządów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 10 marca 2023 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGD4VSgJjToqtRqkA_dcjheiv7e2F8hmMg3kwUmvPlcHC53Q/viewform

W razie pytań lub uwag, prosimy kontaktować się z Alicją Dobrosielską, tel. 504 112 928, e-mail: a.dobrosielska@eswip.pl lub Markiem Jurzyńskim, tel. 665 121 582, e-mail: m.jurzynski@eswip.pl

Cykl sesji społecznych to element projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.