Spotkanie online pt. „Ustawa o ekonomii społecznej a sektor pozarządowy”

Z końcem października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. To nowy akt prawny, który wprowadził do krajowego porządku prawnego szereg pojęć i rozwiązań dotyczących podmiotów III sektora. Jakie znaczenie ma nowa ustawa dla organizacji pozarządowych? Czy według zapisów ustawy organizacje są lub mogą stać się podmiotami ekonomii społecznej albo przedsiębiorstwami społecznymi, aby móc korzystać z nowych uprawnień? Czy ustawa wprowadza istotne rozwiązania w zakresie współpracy organizacji z administracją publiczną?

Chcemy o tym porozmawiać podczas sesji społecznej pod hasłem „Ustawa o ekonomii społecznej a sektor pozarządowy”, która odbędzie się 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) w godz. 17.30-19.00 w formie zdalnej (online). Spotkanie poprowadzi Tomasz Pawłowski, prezes Fundacji Trzeci.org, współautor serwisu #prosteNGO.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności członków zarządów i pracowników organizacji pozarządowych oraz urzędników samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z III sektorem w województwie warmińsko-mazurskim.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 24 listopada 2022 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/a3xCwsgQgnt781qTA

W formularzu obowiązkowo należy podać poprawny adres e-mail, na który wyślemy link umożliwiający udział w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Sesji Społecznych w projekcie „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanym przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!!!

W razie pytań lub uwag, prosimy kontaktować się z Markiem Jurzyńskim, tel. 665 121 582, e-mail: m.jurzynski@eswip.pl