* Spotkanie pt. „Giżycko i jego wizerunek w oczach mieszkańców”

 

 

 

Seminarium odbędzie się dnia 28 maja (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Cafe Crema (Pasaż Portowy).

W trakcie spotkania zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „COP – Giżycko na rzecz aktywności społecznej”, Działanie 5. „Kurs na Giżycko. Kotwicę rzuć”.

W badaniach tych wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących siedem różnych środowisk – mieszkańców Giżycka, w tym również tych, którzy wyjechali z miasta i mieszkają obecnie w innych ośrodkach w kraju i zagranicą.

 

Program spotkania:

Wprowadzenie: Iza Liedtke

Prezentacja wyników badań: Wojciech Łukowski

 

Projekt realizowany w ramach partnerstwa przez Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska
oraz Stowarzyszenie Współpracy Mazursko-Francuskiej.

 
Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich