Spotkanie pt. „Łączy nas patriotyzm”

26 czerwca 2013 r. w Klubie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej odbyło się spotkanie edukacyjno – integracyjne pod hasłem „Łączy nas patriotyzm”, zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Non Omnis Moriar z Kozłowa. Projekt „Łączy nas patriotyzm”, autorstwa Macieja Prażmo, realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego od 4 lat.

 

Zakłada on organizację powiatowych spotkań, w których biorą udział kombatanci, samorządowcy, młodzież i nauczyciele. Spotkania służą integracji środowiska kombatanckiego z lokalną społecznością, budowaniu kapitału społecznego oraz więzi pomiędzy obywatelami Państwa Polskiego w oparciu o wspólną historię i tradycje.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym: kombatanci, samorządowcy, nauczyciele oraz bardzo liczna grupa młodzieży giżyckich szkół ponadgimnazjalnych.

Podzielone na dwie części spotkanie obejmowało prelekcję Macieja Prażmo – prezesa Stowarzyszenia Non Omnis Moriar na temat projektu oraz dyskusję nad współczesnymi formami obchodzenia świąt patriotycznych.

W dyskusji wzięli udział: Pani Krystyna Kralkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku, Pan Andrzej Lessman – Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Starosta Giżycki – Pan Mirosław Drzażdżewski, Wicestarosta Giżycki – Pan Wacław Strażewicz, Sekretarz Miasta – Pan Arkadiusz Połojański oraz przedstawiciele młodzieży, w tym Młodzieżowej Rady Miasta.

 

Fot. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku