* Spotkanie pt. „Z Wilna do Łuczan-Giżycka. Przeżycia i życie codzienne przesiedleńców z Wileńszczyzny do Giżycka i okolic.”

 

 

 

„Z WILNA DO ŁUCZAN-GIŻYCKA.

PRZEŻYCIA I ŻYCIE CODZIENNE PRZESIEDLEŃCÓW Z WILEŃSZCZYZNY

DO GIŻYCKA I OKOLIC.”

 

Impulsem do rozmowy jest opublikowanie dziennika Pana Witolda Perepeczki, który w 1946 roku wraz z rodziną przybył z Wilna do Łuczan-Giżycka. Jest to wyjątkowy dokument z lat 1945-1953. Autor opisuje w nim ostatnie chwile w Wilnie i pierwsze lata w Łuczanach-Giżycku.

 
Spotkanie odbędzie się 31 maja (czwartek) o godz. 18:30 w Hotelu St. Bruno (Sala Basztowa), ul. Św. Brunona 1 w Giżycku
 

Program spotkania:

Wprowadzenie: Wojciech Łukowski. O dzienniku Witolda Perepeczki opowie jego córka Barbara Perepeczko.

Pożegnanie z Wilnem i Wileńszczyzną, jak powstawało Łuczany-Giżycko – rozmowa z udziałem uczestników spotkania. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich, a szczególnie przesiedleńców-repatriantów Wileńszczyzny, ich potomków oraz miłośników Giżycka.

 
Twórzmy razem pamięć o naszym mieście.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa przez Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska
oraz Stowarzyszenie Współpracy Mazursko-Francuskiej.

 
Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.