Spotkanie robocze Starosty Giżyckiego z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku

W dniu wczorajszym (tj. czwartek 02.02.2023) Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski spotkał się z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku (WCR). Tematem rozmowy były dalsze plany rozwoju szkolenia wojskowego w szkołach ponadpodstawowych, współpracy strony wojskowej z samorządem powiatowym oraz szkołami podstawowymi na terenie powiatu giżyckiego w zakresie promocji i kształtowania świadomych wyborów uczniów, którzy zdecydują się na kontynuowanie edukacji w klasach o profilu wojskowym. 

Rozmawiano również o zbliżających się wspólnych wojskowo-cywilnych ćwiczeniach obronnych oraz organizacji komisji kwalifikacyjnej w 2023r. WCR Giżycko reprezentował m.in. major Sławomir Filipczuk. W spotkaniu wzięła również udział dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Małgorzata Czopińska oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Krzysztof Paternoga.