Spotkanie z dyrektorami szkół

11 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Starosty oraz Wicestarosty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy oświatowe.

Na początku spotkania Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski przedstawił dyrektorom cele jakie stawia sobie nowy Zarząd Powiatu w dziedzinie edukacji.

Starosta mówił m.in. o promowaniu nauczycieli, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój powiatowej oświaty poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych. Zwrócił także uwagę na wydatkowanie środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia nauczycieli.

Druga część spotkania poświęcona była rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.