Spotkanie Starosty Giżyckiego z dowódcą 41 batalionu WOT w Giżycku ppłk Adamem Książkiem

W dniu dzisiejszym (tj. wtorek 19 bm.) na zaproszenie Starosty Giżyckiego Mirosława Drzażdżewskiego odbyło się spotkanie z ppłk. Adamem Książkiem, nowym szefem 41 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Giżycku. Tematem spotkania było potwierdzenie i doprecyzowanie zasad współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i giżycką jednostką WOT. Strony przekazały sobie dane kontaktowe i dokumenty niezbędne do dalszych prac. Nadchodząca piąta fala koronawirusa z pewnością szybko zweryfikuje możliwości wsparcia samorządu powiatowego przez żołnierzy WOT.

   Pułkownik Książek potwierdził gotowość swojej jednostki do wsparcia działań strony samorządowej w przypadku nasilenia się problemów związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w tzw. „piątej fali”.