Spotkanie Starosty Giżyckiego z lekarzami

         W minionym tygodniu Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski spotkał się z lekarzami kontraktowymi szpitala giżyckiego. Tematem spotkania były problemy związane z przekształceniem szpitala powiatowego w spółkę prawa handlowego. Starosta przedstawił procedurę przekształcenia wynikającą z obowiązującej, nowej ustawy o działalności leczniczej oraz wstępny harmonogram działań, do których obliguje Zarząd Powiatu uchwała Rady Powiatu w sprawie stanowienia o kierunkach działania powiatu w zakresie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku.

Wymiana poglądów dotyczyła głównie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem personelu lekarskiego w obliczu konieczności działań restrukturyzacyjnych w zakładzie. Pytano o ich przebieg, zasięg, zachowanie bezpieczeństwa pacjenta w zakładzie, stabilność umów z NFZ. Jedno jest pewne – stwierdził Starosta Drzażdżewski – że wszystkie trudne decyzje związane z obniźeniem kosztów funkcjonowania zakładu muszą zostać podjęte do czasu dokonania przekształcenia SPZOZ Giżycko w spółkę.