* Spotkanie Starosty z Dyrektorami Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 

Spotkanie Starosty z Dyrektorami Szkół Ponadgimnazjalnych będzie miało miejsce o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

Tematami spotkania będą m.in.:

  • dostosowanie organizacji szkół do zmniejszającej się liczby uczniów
  • zmiany w zapisach statutowych szkół, związanych ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty