* Spotkanie szkoleniowo – konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

 

 

 

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego serdecznie zaprasza prezesów, członków oraz reprezentantów organizacji pozarządowych, samorządów gminnych i media lokalne z powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego do udziału w spotkaniu szkoleniowo – konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 3 października 2013 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w sali konferencyjnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 5A (bursa szkolna).

Prowadząca spotkanie: Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Program spotkania:

  1. Omówienie zasad pozyskiwania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
  2. Przedstawienie wzorów ofert, sprawozdań i umów obowiązujących w otwartych konkursach ofert.
  3. Przerwa kawowa.
  4. Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014″.
  5. Dyskusja uczestników spotkania.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu /ilość osób/ na adres e-mail: brek@warmia.mazury.pl, tel. (87) 621-65-32 do dnia 24 września 2013 r.

 

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY na 2014 rok do konsultacji  [POBIERZ]

Formularz zgłaszania uwag i opinii  [POBIERZ]