Spotkanie uczniów SOSW z Igorem Klimkiem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy odwiedził Igor Klimek – uczeń Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie. Igor, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jest przedstawicielem naszego województwa w Młodzieżowej Radzie Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Igor, spotkał się z uczniami klasy VIII oraz Szkoły Branżowej i przeprowadził zajęcia na temat samorządu terytorialnego.

 

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku