Spotkanie w sprawie Programu „Trzymaj Formę”

19 stycznia 2012 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku odbyła się narada śródroczna koordynatorów programu „Trzymaj Formę”, który został objęty honorowym patronatem przez Starostę Giżyckiego.  Uczestnikom  narady omówione zostało Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów a także znaczenie realizacji programu Trzymaj Formę na forum Unii Europejskiej.
Następnym punktem narady była prezentacja na temat edukacji konsumenckiej oraz projekcja filmów „Nasze zdrowie Trzymaj Formę 2011” i „Zapobieganie skrzywieniom kręgosłupa”. Koordynatorom przypomniano również o tegorocznym haśle programu „Rodzino Trzymaj Formę”. Podczas narady przekazane zostały materiały edukacyjne, tj. broszury dla uczniów i ulotki dla rodziców. Spotkanie zakończyła dyskusja koordynatorów na temat dotychczasowych posunięć szkół w ramach programu realizowanego 2011/2012 oraz wymiana pomysłów na dalsze działania.