Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP

W dniach 20-21 kwietnia br. delegacja młodzieży z Gimnazjum nr 5 dla Dorosłych w Giżycku należąca do Rady Młodzieży udała się na Wojewódzkie Spotkanie Rady Młodzieży, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie działalności  poszczególnych jednostek oraz wybranie przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Spotkanie RM rozpoczęło się inscenizacją przygotowaną przez młodzież OSiW w Mrągowie, która poświęcona była postaci Janusza Korczaka, gdyż rok 2012 został uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony Rokiem Korczakowskim. Młodzież przedstawiła jego życiorys, poglądy oraz dokonania, a dzięki zabawie w „Sąd Uczniowski”, można było lepiej zrozumieć metody wychowania jakie stosował Sary Doktor. Kolejnym etapem przedsięwzięcia było zaprezentowanie dokonań RM w poszczególnych szkołach. Uczniowie z Giżycka opowiedzieli o działaniach wolontarystycznych, które realizują w szkole oraz przygotowali kolaż dotyczący tych przedsięwzięć. Ponadto odbyły się wybory Wojewódzkiej Rady Młodzieży, w trakcie których znaczną ilością głosów uczeń giżyckiego gimnazjum – Oskar Drożyński został wybrany na zastępcę przewodniczącego Rady.

Poza tym, organizatorzy spotkania w sposób atrakcyjny zagospodarowali młodzieży czas wolny. Uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności wokalne, sportowe  podczas ogniska i dyskoteki. Następnego dnia udali się do Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie, gdzie główna atrakcją był przejazd amfibią.

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki przygotowane przez uczennice z pracowni krawieckiej w OSiW w Mrągowie.