* Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego GDDKiA

 

 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku;
godz. 14:00

W spotkaniu wezmą udział: Starosta Giżycki, Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciele Rad poszczególnych Gmin, komisje właściwe ds. infrastruktury drogowej oraz Dyrektor olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Mirosław Nicewicz.

Spotkanie dotyczy przedsięwzięć drogowych zaplanowanych na najbliższe lata w województwie warmińsko – mazurskim i na terenie powiatu (w tym m.in. obwodnicy Giżycka)