Spotkanie z prof. Wojciechem Łukowskim w II LO

W dniu 15.04.2016 roku w II LO  im. Gustawa Gizewiusza odbyło się spotkanie z profesorem Wojciechem Łukowskim, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I C oraz klas II realizujących rozszerzenie wiedzy o społeczeństwie. Zostało ono zorganizowane przy współpracy nauczycieli naszej szkoły: pani Anny Gadomskiej oraz panów Adama Kołodzieja, Grzegorza Małka i Pawła Kordowskiego. Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom postaci  patrona liceum w kontekście jego życiowych wyborów i porównanie tego do czasów współczesnych. Profesor Łukowski w pierwszej części spotkania nakreślił wszystkim losy Gustawa Gizewiusza i wykazał w nich elementy wspólne ze światem współczesnym. W drugiej części natomiast odbyła się dyskusja, dzięki której uczniowie mogli poszerzyć swoje horyzonty myślowe i nakreślić własną drogę do „Wielkiego Świata.” Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom uczniowie będą potrafili odpowiedzieć w swoim życiu na jedno z kluczowych pytań jakie postawił profesor: „Co jest najważniejsze w życiu?”, i dążyli do realizacji tego.