Spotkanie z przedsiębiorcami w Gminie Miłki

13 października br. Powiatowy Urząd Pracy spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami w Gminie Miłki.  Spotkanie odbyło się w ramach cyklu konferencji z przedsiębiorcami powiatu giżyckiego pt. „Lokalny rynek pracy – oczekiwania i perspektywy”. W konferencji obok zaproszonych gości uczestniczył także Starosta Giżycki p. Mirosław Dariusz Drzażdżewski  i Dyrektor PUP w Giżycku p. Anna Skass wraz z pracownikami.

 Przeprowadzane konferencje mają na celu poznanie oczekiwań oraz problemów związanych z zatrudnianiem pracowników w kontekście usług świadczonych przez urząd.
W trakcie konferencji w Gminie Miłki Starosta Giżycki podkreślił, iż to dzięki wspólnym działaniom na lokalnym rynku pracy, mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w województwie warmińsko- mazurskim. Obecne spotkania mają skutkować podejmowaniem trafnych decyzji co do organizacji i finansowania  poszczególnych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na czasochłonność załatwiania spraw, wynikających z biurokratycznych formalności. Oceniają, iż jest to główną przyczyną niepodejmowania współpracy z urzędem pracy. Pracodawcy skłaniają się ku twierdzeniu, że bezrobocie w ich gminie jest jeszcze niższe niż w rzeczywistości. Obserwują to podczas organizowanych przez siebie naborów do pracy, gdzie osoby „bezrobotne” nie są zainteresowane oferowanym przez nich zatrudnieniem. Zwracali uwagę na brak wykwalifikowanych pracowników w konkretnych zawodach- jako przykład podawano kelnera, który wykazywałby się znajomością jęz. angielskiego i niemieckiego. Kolejny problemem jest  okres posezonowy, ponieważ pracodawcy zmuszeni są  do redukcji zatrudnienia zwłaszcza w  branżach turystycznej.

Potwierdzili, też fakt szukania nowych, oszczędnych rozwiązań w prowadzeniu biznesu. Skłaniają się ku nowym technologiom (np. elektrownie wiatrowe), które potrafią generować spore oszczędności. Chociaż i tu wskazują, że  trzeba pokonać najpierw barierę biurokratyczną.

Zebrani stwierdzili, że obecne i przyszłe zapotrzebowanie na pracowników w gminie Miłki wyznacza na ich terenie rozwój turystyki. Zasygnalizowali, aby również Starostwo Powiatowe zaangażowało się  w promocję walorów turystycznych gminy  oraz  zajęło się poprawą  infrastruktury transportowej (budowa dróg powiatowych, udrażnienie kanałów aby możliwe było wpływanie żaglówek na jeziora „wewnętrzne” gminy).

Na zakończenie konferencji dyskutowano o systemie kształcenia zawodowego w powiecie. Jako godny naśladowania  wzór i czerpania z niego rozwiązań, Dyrektor Urzędu Pracy, wskazywała system kształcenia zawodowego w Danii. Pracodawcy stwierdzili, że w latach następnych należy kontynuować działania urzędu skierowane na pomoc w podnoszeniu kwalifikacji przez osoby bezrobotne (szkolenia) oraz  nabywanie doświadczenia zawodowego w formię organizacji staży.

Zdjęcia z konferencji znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.