Spotkanie z sędziami Sądu Najwyższego w MOS

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku gościł Sędziów Sądu Najwyższego. Pan Paweł Jaros i Pan Paweł Kaczor opowiedzieli wychowankom MOS o ważnych sprawach dotyczących procesu sądowego i odpowiedzialności karnej. Istotnym elementem spotkania była również dyskusja dotycząca przeciwdziałania przemocy. Wszyscy wyszli ze spotkania wzbogaceni o ważne informacje.

Źródło:  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku