Spotkanie z Zarządem Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

 

Organizator: Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Miejsce: sala konferencyjna Hotelu „Europa” w Giżycku, ul. Wojska Polskiego 37

Na spotkaniu z Wójtami, Burmistrzami i Przewodniczącymi Rad Gmin obszaru LGR przedstawione zostaną zasady i warunki wykonania Umowy Ramowej na finansowanie realizacji LSROR jaką Stowarzyszenie podpisało z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 04 sierpnia 2011 roku.

W programie m.in.:

  • informacja Zarządu o podejmowanych działaniach w okresie od stycznia do września 2011 roku,
  • przedstawienie zadań i zobowiązań wynikających z podpisanej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Umowy Ramowej na realizację LSROR,
  • przedstawienie rozporządzenia z dnia 15.10.2009 r. oraz zasad przygotowania wniosków przez beneficjentów