Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

27 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbyło się spotkanie Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z wójtami i burmistrzami regionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Obowiązki gospodarza pełnił Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski. Dyskutowano o planach związanych z ogłaszaniem konkursów w 2012 roku. Wstępny harmonogram konkursów w poszczególnych działaniach przedstawiamy poniżej.

DZIAŁANIE 4.1. a „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

Planowany termin I naboru: 15 maj – 15 czerwiec 2012 r.
Planowany termin II naboru: 01 grudzień – 31 grudzień 2012 r.

DZIAŁANIE 4.1. b „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Planowany termin I naboru: 27 marzec – 27 kwiecień 2012 r.
Planowany termin II naboru: 15 wrzesień – 15 październik 2012 r.

DZIAŁANIE 4.1. c „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

Planowany termin I naboru: 27 marzec – 27 kwiecień 2012 r.
Planowany termin II naboru: 15 wrzesień – 15 październik 2012 r.

DZIAŁANIE 4.1. d „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego w obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

Planowany termin I naboru: 15 maj – 15 czerwiec 2012 r.
Planowany termin II naboru: 01 grudzień – 31 grudzień 2012 r.

UWAGA!!!
Zastrzegamy, iż podane wyżej terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI KONKURSOWEJ:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” – www.mazurylgr.pl
– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie www.warmia.mazury.pl w zakładce Obszary Wiejskie, PO RYBY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Biura: Pl. Wolności 1b; 11-600 Węgorzewo; tel.: 87 428 47 41, e-mail: biuro@mazurylgr.pl