Spotkanie Zespołu Strategicznego

100

W ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” w dniu 19 czerwca 2017 w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyło się  spotkanie Zespołu Strategicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,  nauczyciele ZSEiI  oraz przedstawiciele władz samorządowych. Realizatorem projektu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych we współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor PZOSiPO Małgorzata Czopińska  przedstawiając główne założenia projektu oraz zadania Zespołu Strategicznego. Podkreśliła ogromną wagę Zespołu oraz szansę rozwoju  kształcenia zawodowego, w Powiecie Giżyckim który może przynieść realizacja projektu. Następnie Kazimierz Ambroziak – autor projektu omówił harmonogram rzeczowo-finansowy pod względem sprzętowym, jednocześnie zwracając się z prośbą do Zespołu Strategicznego o wszelkie wskazówki i pomoc w uszczegółowieniu lub propozycję szerszego opisu wyposażenia i sprzętu jaki będzie zakupiony w ramach projektu.

IMG_1814 IMG_1819 IMG_1820