Spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

28 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Starosty i Wicestarosty Giżyckiego z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

W skład Zespołu wchodzą: Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, MOPR oraz koordynator Falck.

Przedstawiony został zaktualizowany Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego.