Sprawdź organizatora zimowego wypoczynku twego dziecka

W dniu 1 marca 2010 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Nowelizacja rozporządzenia przewiduje funkcjonowanie bazy danych o wypoczynku, która będzie zawierać informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

Tego rodzaju rozwiązanie umożliwi przede wszystkim rodzicom – zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie – sprawdzenie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

Baza ma za zadanie służyć:

• organizatorowi, który chce zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty,
• rodzicom i innym osobom, którzy chcą sprawdzić czy wypoczynek został zgłoszony,
• kuratoriom oświaty i innym służbom, które są zaangażowane w zarządzanie wypoczynkiem i jego kontrole.

Jeśli chcemy sprawdzić czy wypoczynek odbywający się w okolicy został zgłoszony do kuratorium, wystarczy wejść na stronę www.wypoczynek.men.gov.pl, a następnie w zakładce „baza wypoczynku” wybrać interesujące nas dane organizatora, miejsca wypoczynku, itp. Strona internetowa prowadzona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W chwili obecnej na terenie powiatu giżyckiego zgłoszonych jest 6 organizatorów zimowego wypoczynku.