Sprawny w zawodzie 2016 – rywalizacje mechaników i fryzjerek

6W dniach 08 i 09 kwietnia w Hufcu Pracy 14-9 Giżycko odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy 2016″–mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer.
Założeniem konkursu było m.in. sprawdzenie wiedzy uczniów z praktycznej nauki zawodu, upowszechnianie wiedzy i umiejętności z  zakresu kwalifikacji i technologii właściwych dla danego zawodu.

Konkurs otworzył przemówieniem Paweł Kowszyński, zastępca komendanta WMWK OHP, który uroczyście powitał wszystkich gości. W pierwszym dniu eliminacji walkę o pierwsze miejsce rozpoczęli mechanicy pojazdów samochodowych. O godzinie 11.30 pod okiem komisji składającej się z przewodniczącego zespołu Daniela Gorgosza, Mariusza Muchy oraz dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Andrzeja Radziewicza,  rozpoczęły się zmagania dwuosobowych zespołów Ochotniczych Hufców Pracy z Ostródy, Elbląga i Giżycka. Konkurs składał się z dwóch części, testu wiedzy teoretycznej oraz zadań praktycznych. Rywalizacja była zacięta, a poziom wiedzy i umiejętności wszystkich zespołów bardzo wyrównany. W eliminacji na szczeblu wojewódzkim pierwsze miejsce zajęła ekipa z Hufca Pracy z Ostródy, II miejsce uczestnicy Hufca Pracy w Giżycka, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Giżycku, III miejsce Środowiskowy Hufiec Pracy z Elbląga.

Następnego dnia, punktualnie o godzinie 8.00 zmagania konkursowe rozpoczęły fryzjerki z Elbląga, Giżycka i Ostródy. Na rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę fryzjerską i kwalifikacje zawodowe uczestniczki miały 60 minut. Kolejnym etapem zmagań było zadanie praktyczne polegające na wykonaniu fryzury w kategorii trzech żywiołów: woda, ogień, wiatr. Stylizacja musiała współgrać z makijażem i strojem modelki. Na wykonanie zadania rywalki miały 120 minut. Komisja oceniająca składająca się z przewodniczącej Joanny Bester, Katarzyny Kosior- Waśniewskiej oraz Kierownika Zespołu Kształcenia i Wychowania WM WK OHP Karoliny Mrówczyńskiej miała trudny orzech do zgryzienia w ocenie uczestniczek. Bowiem poziom wiedzy i umiejętności zawodniczek był bardzo podobny. Z najwyższą ilością punktów I miejsce zajęła uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Giżycku, Patrycja Targońska, uczestniczka Hufca Pracy w Giżycku, II miejsce Angelika Julluk ze Środowiskowego Hufca Pracy w  Elblągu i III miejsce Paulina Obrębska z Hufca Pracy z Ostródy.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia na szczeblu centralnym podczas XIII edycji konkursu „Sprawny w zawodzie- bezpieczny w pracy 2016”.