Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017, do których Starosta Giżycki zaprosił Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego oraz zainteresowane organizacje pozarządowe. Konsultacje odbywały się w dniach 16-23 marca 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji [POBIERZ]

Zobacz także artykuł – Zaproszenie do konsultacji społecznych