Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Konsultacje odbywały się w dniach 18-25 lipca 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji [POBIERZ]

Zobacz także artykuł – Zaproszenie do konsultacji społecznych