Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”. Konsultacje odbywały się w dniach 31 października – 14 listopada 2018 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji [POBIERZ]

Zobacz także artykuł – Zaproszenie do konsultacji społecznych