Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2020. Konsultacje odbywały się w dniach 31 grudnia 2019 roku – 7 stycznia 2020 roku.

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji – POBIERZ

Zobacz także artykuł – Zaproszenie do konsultacji społecznych