Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021. Konsultacje odbywały się w dniach 22-28 grudnia 2020 roku.

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji – POBIERZ

Zobacz także artykuł – Zaproszenie do konsultacji społecznych