Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024”. Konsultacje odbywały się w dniach 18 października – 2 listopada 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji [POBIERZ]

Zobacz także artykuł – Zaproszenie do konsultacji społecznych