Sprawozdanie za 2013 r. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

Na czwartkowej sesji (27 bm.) Rady Powiatu w Giżycku omawiano sprawozdania powiatowych służb i straży z działalności w 2013 roku. Informację z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 – 2014” złożyła także Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Zgodnie z zapisami w Programie raz w roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Giżyckiego dokonuje oceny realizacji poszczególnych zadań programu na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące program. Wyniki tej oceny do końca marca każdego roku są przedstawiane Radzie Powiatu.

Poniżej załączamy pełny tekst sprawozdania:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2013 R.