Sprzątanie Twierdzy Boyen

22 kwietnia 2022 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku wzięli udział w sprzątaniu Twierdzy Boyen w ramach akcji „Sprzątamy dla Polski”. Młodzież wykazała się dużą troską o środowisko naturalne. Akcja miała na celu kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro i pozwoliła na integrację klas pierwszych. W nagrodę wszyscy dostali plecaki, ściereczki i worki na odpady od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Dyrekcja szkoły zadbała o poczęstunek przy wspólnym ognisku.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku