Stanowisko Rady Powiatu w Giżycku wobec agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Dnia 24 lutego 2022 r. Rada Powiatu w Giżycku podjęła uchwałę nr XXXVIII.238.2022 w sprawie sprzeciwu wobec agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

STANOWISKO RADY POWIATU W GIŻYCKU

dotyczące sprzeciwu wobec agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy 

Wobec agresji Rosji na Ukrainę, w imieniu społeczności Powiatu Giżyckiego pragniemy przekazać wyrazy solidarności z wszystkimi samorządami lokalnymi w Ukrainie, z ich mieszkańcami, liderami i pracownikami samorządowymi, a także z wszystkimi obywatelami Ukrainy.

Zbrojne naruszenie granic Ukrainy przez Rosję musi wzbudzać zdecydowany sprzeciw i oburzenie wspólnoty międzynarodowej. Jest to również realne zagrożenie dla Polski jak i całej Europy. Uważamy, że nikt nie ma prawa podważać suwerenności, wolności i integralności innego państwa i narodu.

Wierzymy, że zdecydowany głos sprzeciwu wszystkich ludzi dobrej woli oraz działania władz naszego kraju, instytucji międzynarodowych oraz naszych sojuszników, przyczynią się do skutecznego i szybkiego zażegnania konfliktu.

W tej chwili jesteśmy sercem z wszystkimi obywatelami Ukrainy gotowi nieść pomoc i potrzebne wsparcie dla zachowania Niepodległej, Zjednoczonej Ukrainy.