Stanowisko Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie zawieszenia oddziału pediatrycznego w „Szpitalu Giżyckim” sp. z o.o.

            Zarząd Powiatu w Giżycku w związku z decyzją Zarządcy Restrukturyzacyjnego „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. w sprawie zawieszenia oddziału pediatrycznego z dniem 01 stycznia 2018 wyraża swoje głębokie zaniepokojenie kolejną sytuacją związaną z ograniczeniem wykonywania usług medycznych w giżyckiej placówce. Struktura placówki była budowana przez wiele lat i każde zawieszenie jej części stanowi jednocześnie ograniczenie dostępu mieszkańców do tych usług. Według informacji przedstawionych przez Zarządcę Restrukturyzacyjnego na decyzję o zawieszeniu miał wpływ brak chętnych lekarzy do pracy oraz  nieduża liczba pacjentów.

                        Powiat Giżycki podjął szereg działań w celu wsparcia giżyckiej placówki. W szczególności spłacił ponad 6 mln zł zobowiązań szpitala, udzielił poręczenia kredytu na realizację projektu termomodernizacyjnego, rozwiązał umowę z operatorem, który nie wywiązywał się z postawionych przed nim zadań. Wskutek rozwiązania tej umowy znaleźliśmy się w sporze sądowym i od tego czasu jesteśmy pozbawieni realnego wpływu na bieżące funkcjonowanie placówki. Niemniej jednak wspólnie z gminami powiatu giżyckiego corocznie wspieramy szpital kluczowymi zakupami sprzętu i aparatury medycznej. Powiat realizował też projekty ze wsparciem środkami unii europejskiej na rzecz szpitala.

            Zwracamy się z apelem do osób zarządzających oraz personelu lekarskiego o podjęcie wspólnych działań, zmierzające do jak najszybszego wznowienia pracy oddziału dziecięcego i odbudowy dobrej marki szpitala.