Starosta Giżycki i Mer Miasta Krzemieniec w Ukrainie podpisali porozumienie o współpracy

W dniu dzisiejszym (14.03.br.) w Starostwie Powiatowym w Giżycku gościliśmy delegację Miasta Krzemieniec z Ukrainy w składzie: Andrii Smahliuk – Mer Miasta Krzemieniec, Oleksandr Maryniuk – Wicemer Miasta Krzemieniec, Ihor Ostapchuk – Sekretarz Rady Miasta oraz Olha Havryliuk – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Krzemieńcu. Głównym celem wizyty delegacji z Krzemieńca jest podpisane „Porozumienia o współpracy” między samorządami a także zapoznanie się z działalnością naszego samorządu oraz  systemem funkcjonowania samorządów w naszym kraju. Porozumienie zostało podpisane przez Starostę Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego oraz Mera Miasta Krzemieniec Andrja Smahliuka.

W uroczystości podpisania porozumienia o współpracy między Powiatem Giżyckim a Miastem Krzemieniec uczestniczyli: Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński, członkowie Zarządu Powiatu w Giżycku Beata Kurowicka oraz Marian Lemecha, Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku Monika Łępicka-Gij, Senator RP Jolanta Piotrowska, Przedstawicielka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Katarzyna Sobiech, Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski Jan Pik, Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Wójt Gminy Kruklanki Bartłomiej Kłoczko oraz Zbigniew Kurowicki, któremu za pośrednictwem Mera Krzemieńca zostało przekazane ukraińskie odznaczenie państwowe „Wolontariusz Ukrainy – pomagający w czasie wojny z najeźdźcą rosyjskim”.

Celem podpisanego porozumienia jest jest partnerstwo obu stron, pogłębienie, wzmocnienie i rozwój współpracy w różnych dziedzinach, a w szczególności:

 • edukacji i nauki, rozwoju technologii;
 • turystyki;
 • zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
 • gospodarki;
 • kultury, sportu;
 • rozwoju i współpracy młodzieży;
 • wsparcie współpracy organizacji pozarządowych;
 • wymiany dobry praktyk w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego
  o samorządność wspólnot lokalnych;
 • pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysu, zagrożenia, klęski, katastrof i innych sytuacji nadzwyczajnych.