Starosta Giżycki skierował m.in. do domów pomocy społecznej, domów dziecka, szpitala dar w postaci 300 litrów płynu do dezynfekcji

Darczyńcami, którzy przekazali Powiatowi Giżyckiemu 15 pojemników z 300 litrami płynu dezynfekcyjnego są:
1. Michelin Polska S.A. Olsztyn
2. Polmos Żyrardów
3. Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Olsztynie
4. Caritas Diecezji Ełckiej
5. 4 Warmińsko-Mazurska Brygada WOT

Pojemniki przywieźli „Terytorialsi” z Olsztyna i rozpakowali w Giżycku. Decyzją Starosty Giżyckiego płyny zostały natychmiast przekazane m.in. do Domów Pomocy Społecznej w Giżycku i Wydminach, do Domów Dziecka, do Szpitala Giżyckiego oraz do miejsc kwarantanny w Giżycku. Dziękujemy wszystkim darczyńcom.