Starosta Giżycki w sprawie giżyckiego punktu paszportowego

Kilka dni temu Starosta Giżycki otrzymał wiadomość od klientów terenowego punktu przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów w Giżycku o prawdopodobnej likwidacji tego punktu w naszym mieście i przeniesieniu go do Kętrzyna. Punkt cieszy się ogromną popularnością mieszkańców całego regionu płn. wschodnich mazur i jest jednym z 4 punktów w województwie warmińsko-mazurskim. Położenie placówki w Giżycku umożliwiało mieszkańcom zarówno powiatów na wschód jak i na zachód od Giżycka w miarę swobodne korzystanie z usług paszportowych, a w co drugą środę punkt umożliwia realizowanie swoich usług do godz. 20.00.
-„Tym bardziej mój niepokój wzbudziła informacja o prawdopodobnym pomyśle zamknięcia punktu paszportowego w Giżycku”- stwierdził Starosta Drzażdżewski.
Starosta Giżycki wystąpił w tej sprawie z pismem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w którego kompetencjach znajdują się sprawy paszportowe i prowadzenie punktów terenowych w Elblągu, Bartoszycach, Ełku i Giżycku (skan pisma poniżej w załączeniu). O odpowiedzi poinformujemy Państwa zaraz po otrzymaniu jej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.