Starosta Giżycki wiceprzewodniczącym Konwentu Powiatów!

19 grudnia br. w Olsztynie odbył się Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczącym Konwentu został wybrany Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski. Zgromadzeni wybrali również ze swojego grona wiceprzewodniczących: Andrzeja Janusza Abako – Starostę Olsztyńskiego i Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego – Starostę Giżyckiego.

Wybrano również Andrzeja Waldemara Nowickiego – Starostę Piskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich, natomiast Andrzeja Ciołka – Wicestarostę Gołdapskiego do Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.